Offerte

Offerte

Offerte software wordt maar weinig gebruikt. Dit komt door de grote verscheidenheid aan offertetrajecten. Het lijkt wel nooit precies te werken. Met de Tablet Sales App is daar eenduidigheid in gebracht. Lees hieronder hoe het werkt.

Je hebt bedrijven die een ruim assortiment aan vaak kleinere producten verkopen. Denk aan winkels en groothandels, maar ook productiebedrijven met een gespecialiseerd assortiment. Daarnaast is er een categorie bedrijven die diensten aanbiedt, of die klantspecifiek producten of een hele verzameling van producten maken. Die laatste categorie bedrijven zijn enorm gebaat bij de offerte software van de Tablet Sales App.

Offerte app

Met de offerte software van de Tablet Sales App kunnen eenvoudig offertes worden gemaakt, indien gewenst zelfs ter plekke bij de klant. Echter, het blijkt dat offertetrajecten nogal van elkaar kunnen verschillen. De Tablet Sales App probeert voor alle vormen van offertes een oplossing te bieden.

Snel en eenvoudig

In veel gevallen is het offertetraject dusdanig te stroomlijnen, dat al tijdens het gesprek met de klant of de prospect informatie in de app ingevoerd kan worden, waarna direct een offerte aangemaakt kan worden. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de huidige situatie op te nemen en daarbij een aantal (meerkeuze)vragen te beantwoorden. In combinatie met de prijslijsten en de klantspecifieke kortingstructuur verwerkt de offerte software dit tot een klantspecifieke offerte, met slechts een druk op de knop.

Offerteteksten staan klaar

Met de offerte software van de Tablet Sales App is het mogelijk om geautomatiseerd offerteteksten op te stellen, op basis van de ingevoerde gegevens en de gemaakte keuzes. Gecombineerd met de harde data uit prijslijsten en assortiment levert dit complete offertes op, die ter plekke aangemaakt kunnen worden.

Complex en compleet

Voor sommige offertetrajecten is veel analyse en voorbereiding nodig. Vaak betreft dit uitgebreide, complexe projecten zoals opdrachten in de bouw of het leveren van grote, klantspecifieke machines. In dit soort situaties worden offertes telkens compleet opnieuw en toegespitst op de situatie opgesteld. Vaak zijn er ook meerdere offertes nodig voordat het tot een overeenstemming met de klant komt. Ook in dit soort situaties bewijst de Tablet Sales App zijn waarde: de accountmanager heeft voor elke klant en voor elk offertetraject een compleet overzicht en alle offertes en contactmomenten bij elkaar en alle betrokken collega’s hebben datzelfde overzicht in de centrale database.

Makkelijk delen

Elke offerte kan eenvoudig gedeeld worden. Via email met de klant (“hij zit nú in uw inbox”), en via het internet met de centrale database en de binnendienst. Ook is het mogelijk om offertes eerst langs de salesmanager te laten lopen. Die krijgt dan telkens een seintje als een of meerdere offerteverzoeken zijn ingediend, zodat hij die beoordelen kan. De wijzigingen of opmerkingen van de salesmanager verschijnen dan direct op de iPad van de accountmanager en die kan verder met de offerte app, bijvoorbeeld door de offerte direct door te mailen aan de klant.

Offerte applicatie