Bezoekrapportage

Bezoekrapportage

Omdat de Tablet Sales App elke bewerking bij een klant bijhoudt, kan eenvoudig de historie van die klant inzichtelijk gemaakt worden. In de bezoekrapportage staan in chronologische volgorde alle bezoeken en contactmomenten die de accountmanager bij de klant gehad heeft en wat daar besproken is. In de orderhistorie staan alle bestellingen, afspraken, documentenbankverzendingen e.d. Het is zelfs mogelijk om de bezoekverslagen een standaard opbouw te geven. Dat helpt de accountmanager en maakt het mogelijk om de ingevoerde data te gebruiken in de statistieken.