Digitale handtekening

Digitale handtekening

In geval van contracten is een handtekening vereist. Bij orders kan een handtekening voor extra commitment en voorkomen van discussies zorgen. Beide zijn mogelijk in de Tablet Sales App en rechtsgeldig. Lees er hier meer over.

De Tablet Sales App streeft ernaar om verkopers te ondersteunen bij ál hun werk. Dan zou het jammer zijn als contracten toch nog op papier geprint en ondertekend zouden moeten worden. Dat hoeft dan ook niet. Wij bieden de mogelijkheid om de klant ter plekke te laten tekenen.

Elektronische handtekening

Sinds het gebruik van internet door het bedrijfsleven, is het toevoegen van een digitale handtekening aan digitale documenten een thema. De wetgever had hier jarenlang geen oplossing voor. Totdat in 2003 de Wet Elektronische Handtekeningen werd aangenomen. Echter, vaak wordt met een digitale handtekening een ‘Public Key’, een algoritme bedoeld. Maar dat kan veel eenvoudiger, namelijk met een echte handtekening, gewoon op het scherm.

Digitale handtekening

In de Tablet Sales App kun je ter plekke de klant laten tekenen. Gewoon op het scherm. En dat is net zo geldig als een echte handtekening met inkt op papier. Het gaat er namelijk niet om waarop de handtekening gezet wordt, maar of het handgeschreven is. Onze huisjurist voegt hieraan toe dat je echt alle discussie hierover voorkomen kunt door aan je algemene voorwaarden toe te voegen dat je digitale handtekeningen accepteert en hetzelfde waardeert als met inkt gezette handtekeningen.

Commitment

Contracten kunnen met een digitale ondertekening ter plekke geformaliseerd worden. Maar een digitale handtekening kan ook ingezet worden bij het aannemen van een order. Nadat een order is ingevoerd, kan de klant gevraagd worden om deze even op het iPad-scherm te ondertekenen. Daarmee krijgt elke order een formele status en is de commitment van de klant direct bevestigd. Dat voorkomt discussies achteraf, zeker als de uitlevering van de orders via de groothandel loopt.

Omzetverhogend

Bedrijven die aan “koud canvassen” doen, die dus de straat op gaan op zoek naar nieuwe klanten, maken ter plekke deals. Meestal maken zij vervolgens thuis het contract op en voeren de NAW-gegevens van de klant op het contract in. Als zij dit daarna aan de klant mailen, dan leert de praktijk dat tot 30% van de klanten verzuimt om het contract ondertekend terug te sturen. In de Tablet Sales App wordt het contract direct opgesteld, op basis van de ingevoerde gegevens en keuzes. En de klant kan direct tekenen en krijgt het contract alsnog in de email-inbox. Maar dit keer met digitale ondertekening!

Video Digitale handtekening