MVO

QookQook BV is blij de Stichting Unlocked te kunnen supporten. Deze stichting is in het leven geroepen om personen en direct betrokkenen die getroffen zijn door het Locked-in-syndroom te ondersteunen.

Locked-in ben je, als een bloedprop in een ader in je herstenstam tijdelijk de zuurstoftoevoer naar die hersenstam geblokkeerd heeft. Het gevolg is levenslang niets meer kunnen bewegen aan je lichaam, behalve je ogen in verticale richting. In Nederland zijn tientallen personen die aan deze vreselijke aandoening lijden. Er bestaan nog weinig therapie├źn en daarom wil Stichting Unlocked onder andere door fondsenwerving onderzoek meefinancieren.

Voor meer info:
www.stichtingunlocked.nl
Facebook/unlockedfoundation
www.oogwenkhetboek.nl