Contract management

CONTRACT MANAGEMENT

Contract management is belangrijk omdat het discussies over gemaakte afspraken voorkomt en gericht is op volledige benutting van de afspraken. Door gebruik van de Tablet Sales App is hiervoor geen aparte afdeling meer nodig. Lees hier waarom niet.

Contract management is het proces waarbij getekende contracten en wijzigingen daarop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Het doel is volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren. Het streven is om continu duidelijkheid te hebben over gemaakte afspraken en het volledig benutten van die afspraken.

Contract management kent drie fasen:

  • het sluiten van contracten: het maken van goede afspraken en het voorkomen van onduidelijkheden in de toekomst
  • het uitvoeren van de contracten: het zorgen voor de juiste prestaties, op het juiste moment en de juiste plaats, met de juiste kwaliteit
  • het beëindigen van contracten, op een voor de organisatie zo voordelig mogelijke manier


De Tablet Sales App voorziet in al deze fasen.

Het sluiten van contracten

Het contract management ken een module die automatisch de juiste contractteksten genereert. De keuzes die de accountmanager maakt in het opnemen van de huidige situatie bij de klant en de voorstellen die hij daartegenover zet, zijn bepalend voor de teksten die bij elkaar gezocht worden. Door het drukken op de knop ‘maak contract’, worden deze teksten in de juiste volgorde in een contract gezet. De accountmanager kan er nog eigen teksten en informatie aan toevoegen en daarna is het contract gereed en direct klaar om getekend te worden.

Het uitvoeren van contracten

In de Tablet Sales App zijn alle contracten en andere afspraken per klant opgeslagen. Zo heeft de accountmanager altijd de juiste en complete informatie beschikbaar voor zijn contract management. Bij het configureren van de app is het mogelijk standaard rekenregels voor kortingen en bonussen toe te voegen. Als daarvoor gekozen wordt, zorgt de app automatisch voor de juiste verwerking daarvan.

Het beëindigen van contracten

De accountmanager kan zelf in de Tablet Sales App een klant beëindigen. Hij moet dan wel de reden en de omstandigheden invullen. Die informatie is weer relevant voor de evaluatie en het klantrelatiebeheer. Beëindigde of gearchiveerde klanten zijn met een druk op de knop weer terug te zetten naar actuele klanten. Op deze manier is het contract management weer rond.

Contractmanagement