Relatiebeheer

Relatiebeheer

Bij relatiebeheer zijn inventarisatie, uitvoering en rapportage van belang. Lees hier hoe de Tablet Sales App in alle drie ondersteunt.

Een app als de Tablet Sales App is enorm handig voor accountmanagers en hun leidinggevenden. Maar met alleen deze app ben je er natuurlijk niet. Verkopen en relatiebeheer is uiteindelijk mensenwerk. Uiteraard kan dat werk wel vergemakkelijkt worden. En dat is precies wat wij willen bereiken: dat het de accountmanager zo makkelijk gemaakt wordt, dat het verkopen en relatiebeheer heel eenvoudig worden. De app als relatiebeheer software dus.

Waarom relatiebeheer belangrijk is

Als je regelmatig inventariseert, weet je uiteindelijk waar de behoeften van de klant liggen. Op dit moment en in de toekomst. Voor nu is dat van belang voor je productie- en personeelsplanning. Voor de toekomst is het van belang in verband met het bijstellen van de strategie en de innovatie.

Een andere reden voor actief relatiebeheer is de ambassadeursfunctie die elke (tevreden) klant heeft. Als de relatie goed is en de contactfrequentie eveneens, dan is de kans groot dat de klant jou zal aanbevelen bij andere bedrijven. Een betere binnenkomer kun je je niet wensen.

Wat relatiebeheer inhoudt

Relatiebeheer bestaat uit inventarisatie, uitvoering en rapportage. Met de inventarisatie meet men hoe vaak welke klanten bezocht worden, hoe vaak er contact is en wat voor contact dat is, hoe er omgegaan wordt met offerte-aanvragen, hoe prospects benaderd worden, etc. Tijdens de uitvoering wordt allereerst het beleid gemaakt: hoe vaak bezoek je welke klant, of communiceer je op een andere manier en zo ja, met wat en hoe vaak? Vervolgens voer je dit uit. De rapportage vindt plaats op basis van de verzamelde informatie tijdens de uitvoering en is de basis voor de evaluatie, bijstelling en benodigde acties richting de klanten.

Relatiebeheer software

De Tablet Sales App faciliteert op alle drie de onderdelen van relatiebeheer. Alle bezoeken en contactmomenten worden bijgehouden en geteld. Offerte-aanvragen, contracten en orders: alles is bekend in de app en kan met een druk op de knop getoond of geëxporteerd worden.

Bij de uitvoering helpt de app door klanten in te delen naar belangrijkheid. Belangrijke klanten dienen vaker bezocht te worden dan minder belangrijke. Voor belangrijke klanten worden daarom vaker bezoeken ingepland. Dit kan allemaal door de accountmanager overruled worden, maar initieel staat het zo ingepland. Daarnaast wordt de accountmanager ondersteund in zijn contactmomenten met de klant. Hij kan gebruik maken van standaard agenda’s, van bezoekverslagen, van checklists en vragenlijsten. Zie voor meer info de pagina bezoekverslag.

Taken of “to do’s” per klant kan een accountmanager zelf inplannen, maar deze kunnen ook door de binnendienst via de centrale database eenvoudig toegevoegd worden. Desnoods batchgewijs.


De enige tool die de accountmanager hoeft te gebruiken is de Tablet Sales App. Daarom is in de app alles bekend wat hij bij welke klant gedaan heeft. En dat maakt het mogelijk om allerlei rapportages te maken, in de app of via de centrale database. Over elke gewenste periode en altijd up-to-date.

Relatiebeheer